γεύω

βλ. γεύομαι.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • γεύω — give a taste pres subj act 1st sg γεύω give a taste pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεῦσον — γεύω give a taste aor imperat act 2nd sg γεύω give a taste fut part act masc voc sg γεύω give a taste fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεύεσθε — γεύω give a taste pres imperat mp 2nd pl γεύω give a taste pres ind mp 2nd pl γεύω give a taste imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεύσει — γεύω give a taste aor subj act 3rd sg (epic) γεύω give a taste fut ind mid 2nd sg γεύω give a taste fut ind act 3rd sg γεῦσις sense of taste fem nom/voc/acc dual (attic epic) γεύσεϊ , γεῦσις sense of taste fem dat sg (epic) γεῦσις sense of taste… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεύσω — γεύω give a taste aor subj act 1st sg γεύω give a taste fut ind act 1st sg γεύω give a taste aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεύσῃ — γεύω give a taste aor subj mid 2nd sg γεύω give a taste aor subj act 3rd sg γεύω give a taste fut ind mid 2nd sg γεύσηι , γεῦσις sense of taste fem dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεύῃ — γεύω give a taste pres subj mp 2nd sg γεύω give a taste pres ind mp 2nd sg γεύω give a taste pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεγευμένον — γεύω give a taste perf part mp masc acc sg γεύω give a taste perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεγευμένων — γεύω give a taste perf part mp fem gen pl γεύω give a taste perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γεγεύμεθα — γεύω give a taste perf ind mp 1st pl γεύω give a taste plup ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.